Listové hnojivá

Ako používať JK hnojivo

Dávkovanie: Pre všetky plodiny jednotne 5 l / ha

Miešateľnosť: Hnojivo má dobrú miešateľnosť s pesticídmi. Dosiaľ nebol zaznamenaný žiadny prípad vyzrážania. Správne treba hnojivo dávkovať až do finálnej koncentácie v postrekovači. Nemiešať ako koncentráty. Osvedčilo sa aj dávkovanie hnojiva do zásobníka s vodou na prípravu postreku.

Aplikácia: Z úsporných dôvodov sa aplikuje spolu s pesticídmi. Len v prípade výrazných výživových porúch aplikovať samostatne. Hnojivo samotné nie je citlivé na teplotu vzduchu počas aplikácie, ale najlepší účinok sa dosahuje po odparení rosy z rastlín.

Predávkovanie: Hnojivo nie je fytotoxické. Nepoškodzuje rastliny ani pri trojnásobnej dávke. Boli ale zaznamenané príznaky predávkovania mikroprvkami, konkrétne bórom B – t.j. skrúcanie listov dohora. Tieto príznaky odozneli do troch týždňov. Stalo sa to pri päť násobnej koncentrácii.

Toxicita pre človeka: Na úrovni kuchynskej soli.

Skladovanie: V naplnených, uzatvorených obaloch. Nevystavovať preudkému slnečnému žiareniu. Kvalitu a účinnosť hnojiva neznižujú ani vysoké, ani mínusové teploty.

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:
Hnojivo môže ohroziť zdravie pri požití. Dráždi pokožku a sliznicu, pri dlhšom styku môže spôsobiť ich poškodenie. Pracujte v rukaviciach! Pri práci s hnojivom je zakázané jesť, piť, fajčiť. Je potrebné dodržať zásady osobnej hygieny, po práci a pred jedlom umyť ruky teplou vodou a mydlom a použiť vhodný ochranný krém.

Prvá pomoc:
Pri zasiahnutí očí čo najrýchlejšie vyplachovať prúdom čistej vody. Pri požití vypiť bezprostredne potom 0,5 litra vlažnej vody a vyhľadať lekára. Pro zasiahnutí pokožky rýchlo opláchnuť dostatočným množstvom vody, následne umyť vodou a mydlom, odložiť zasiahnutý odev. Vo všetkých ťažších prípadoch, pri požití alebo zasiahnutí očí vždy vyhľadať lekársku pomoc.

<< návrat

O nás | Princíp pôsobenia | Produkty | Referencie | Kontakt

Copyright © 2012 - 2016 JK listové hnojivá | Webdesign: JP Design