Listové hnojivá

Princíp pôsobenia hnojiva

Cheláty

Cheláty

Názov je odvodený od gréckeho názvu klepetá (chelé). Všeobecne je možno definovať ich ako cyklické zlúčeniny, v ktorých sa pri vytvorení kruhu zúčastňuje vodíkový atóm alebo kov ... Viac

Mnoho zákazníkov sa nás dotazuje na to, akým spôsobom hnojívá JK pôsobia. Dovoľujeme si osviežiť znalosti odbornej verejnosti v oblasti anatómie a fyziológie rastlín.

Anatomické princípy pôsobenia

K pochopeniu problematiky listovej výživy rastlín je treba vychádzať so základnej stavebnej jednotky rastlín – anatómie a fyziológie rastlinnej bunky. Nasledujúci obrázok zobrazuje naše predstavy o bunke pred objavom elektrónového mikroskopu, ale v záujme prehľadnosti je táto úroveň schématického zobrazenia vhodnejšia. Z obrázka je zrejmé rozloženie jednotlivých živín v bunke. Zásobárňou živín je najmä vakuola. Každá molekula živín v nej uložená musela prejsť systémom niekoľkých membrán. Pre listovú výživu je preto dôležitá nie iba samotná živina, ale aj jej chemická forma.

Princíp pôsobenia hnojiva

1. Jadro bunečné
2. Chromozómy
3. Jadierko
4. Mitochondrie
5. Plastidy
6. Vakuola
7. Blana bunečná – plazmolema
8. Bunečná stena
9. Tonoplast

Základné živiny sú umiestnené takto:

Ca – vápnik, v bunečnej stene
K – draslík, vo vakuolách
P – fosfor, v bunečnom jadre
Fe – železo, v chloroplastoch a vakuolách
Mg – horčík, v chloroplastoch

Z populárnych prednášok a článkov si odborná verejnosť prináša predstavu o kutikule ako o jednoliatom pletive na povrchu rastlín tvorenom kutínom a voskami. Pravda je ako obyčajne podstatne zložitejšia. Táto vrstva ani zďaleka nepripomína email na povrchu listu, ale skôr škridlovú strechu. Každá bunka má totiž svoju vrstvu. Bunky sú navyše vzájomne spojené pektínovou lamelou, ktorá v závislosti na vlhkosti vystupuje na miestach spájania sa viacerých buniek nad povrch kutikuly v podobe púp. Tieto sa v listoch nachádzajú v najhojnejšom počte v okolí listovej nervatúry.

Princíp hnojiva

1. Pektínová pupa
2. Kutikula
3. Epidermis
4. Palisádový parenchým
5. Hubový parenchým
6. Pektín


Obrázok znázorňuje stav pri napučaní. V suchom stave sa kutikulové šupiny vzájomne prekrývajú. Práve týmito pupami do listu vstupujú patogény a aj živiny.

 

Fyziologické princípy

Už v roku 1844 GRIS dokázal schopnosť rastlín prijímať živiny aj povrchom listov ako atavizmus z obdobia vývoja v morskom prostredí. KANNAN v roku 1986 delil chemiské prvky podľa mobility cez membrány na voľne pohyblivé, čiastočne pohyblivé a relatívne nepohyblivé (tab. 1).:

Mobilita Prvky
 Voľne pohyblivé  N, P, K, Na, Mo
 Čiastočne pohyblivé  Fe, Mn, Zn, Mg, Mo, Cu, B
 Relatívne nepohyblivé  Mg, Ca

 

Tieto vlastnosti živín sú určené chemizmom samotného pektínu. Ten tvoria molekuly galaktózy,resp. kyseliny galaktouronovej v podobe reťazca molekúl cukrov. A práve soli Mg a Ca sú málo rozpustné. Pektínové látky vytvárajú súvislé štruktúry s dobrou vodivosťou pre roztoky.

V minerálnej podobe sa uvádza rýchlosť vstrebávania živín cez listy (tab.2):

Živina Čas vstrebania 50 % živiny
 N  1 – 6 hodín
 P 1,5 – 6 dní
 K  1 – 2 dni
Mg 20% za 1 hod.
Fe 8 % za deň
Mn 1 – 2 dni
Zn 1 deň

 

Tieto údaje sú veľmi hrubé a priemerné. Prienik živín pektínovými štruktúrami je daný typom zlúčeniny (organická, anorganická), anioónom, typom ligandy a najmä pH roztoku.

Teplota prostredia
v  °C

Dávka močoviny na
100 g vody v g

Dávka močoviny na
1000 ml vody v g

Dávka dusíka na
1 ha v kg

0 67 670 0,312
10 84 840 0,399
20 104,7 1047 0,489
30 135,3 1353 0,631
40 165,3 1653 0,631
50 205 2060 0,912
60 246 1460 1,148
80 400 4000 1,866
100 733 7330 3,420

 

Rozpustnosť ostatných látok v g na 1000 ml pri 20 °C:

KNO3 .................................. 320 g
K2SO4 ................................. 110 g
K3PO4 ................................. 230 g .......................180 g pri 10°C


Vplyv listovej výživy na prirodzenú odolnosť rastlín


V tejto oblasti bol vykonaný výskum v 60-tich rokoch (CREMLIN) a bola zistená fungicídna a baktericídna účinnosť kovov v zostupnom rade:

Mn > Hg > Cu > Zn > Fe > Ca > Mg

Zvýraznené prvky obsahuje aj naše JK hnojivo, čím významne prispieva k vyššej odolnosti rastlín voči patogénom. V praxi sa osvedčila aplikácia listového hnojiva s pesticídmi. U viniča je aplikácia JK hnojiva s Bordeauxskou zmiešaninou a koloidnou sírou celkom postačujúcou kombináciou na celoročnú ochranu v ročníkoch s nízkym infekčným tlakom hubových chorôb. Obsah zinku v hnojive zmierňuje a maskuje príznaky viróz najmä u lianovitých rastlín (chmeľ a vinič).


Privítame, ak nám široká verejnosť dá na vedomie svoje poznatky a skúsenosti s použitím JK listového hnojiva.

O nás | Princíp pôsobenia | Produkty | Referencie | Kontakt

Copyright © 2012 - 2016 JK listové hnojivá | Webdesign: JP Design